2017 Yılı Parasal Sınırlar

1) İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları

01.01.2011-02.12.2016 arası

02.12.2016-31.12.2016 arası

2017

Senetle ispat zorunluluğu sınırı

2.500,00TL

2.500,00TL

2.590,00TL

İstinaf sınırı

1.500,00TL

3.000,00TL

3.110,00TL

Temyiz sınırı

25.000,00TL

40.000,00TL

41.530,00TL

Temyizde duruşma sınırı

60.000,00TL

60.000,00TL

62.290,00TL

 

* Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

2) İcra Hukuk Mahkemesi Parasal Sınırları

01.01.2011-02.12.2016 arası

02.12.2016-31.12.2016 arası

2017

İstinaf sınırı

2.190,00TL

7.000,00TL

7.260,00TL

Temyiz sınırı (İİK.m.364) *

40.000,00TL

40.000,00TL

Temyiz sınırı (İİK.m.363) **

6.310,00TL

6.310,00TL

6.550,00TL

* İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapılmadığından, bahsi geçen parasal sınır artırılamayacaktır. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 40.000 TL’dir.

** Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirtilmesi gerekmektedir.

*** Burada belirtilen parasal sınırlar her yıl Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranlarında artırılacaktır. 11.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ve 27.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir.

Bir cevap yazın