30 yıldan fazla hizmet süresi olan memurlar, eksik ödenen emekli ikramiyelerini almak için ne yapmalı?

sgk

Anayasa Mahkemesi, 08.06.1949 günlü, 5434 sayılı, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.01.2012 günlü, 6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunu’nun 1.maddesiyle değiştirlen 89.maddesinin 4.fıkrasının 1.cümlesinde yer alan, emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki kısmını iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi almasının önü açılmıştır. (Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.)

Sonrasında ise Ankara 12.İdare Mahkemesi ve Ankara 17.İdare Mahkemesi vermiş olduğu kararlar ile, Anayasa Mahkemesi kararından önce emekli olan kişilerin de emekli ikramiyelerini alırken, toplam çalıştıkları süre üzerinden emekli ikramiyesine hak kazanacağını tespit etmişlerdir. (Ankara 12. İdare Mahkemesi kararı için tıklayınız.) (Ankara 17.İdare Mahkemesi kararı için tıklayınız.) Söz konusu kararlar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, yapılacak başvurularda ve açılacak davalarda emsal olarak gösterilme imkanı bulunmaktadır.

Ortalıkta dolaşan, Anayasa Mahkemesi kararının yayımlanma tarihi olan 07.01.2015 tarihinin üzerinden bir yıldan fazla geçtiği ve dava açmak için son tarihin 07.01.2016 olduğu yönündeki yanlış yorumların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu başvuraları yapmak ve dava açmak için bu şekilde bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

30 yılı aşkın çalışma süresi olan memur emeklilerinin, biran önce SGK’ya bir dilekçe ile başvurmaları, yapılan başvuru üzerine ise, SGK’dan olumsuz bir yanıt gelmesi halinde bu yanıtın geldiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’nde dava açmaları gerekmektedir. SGK’ya yapılan başvuruya 60 gün içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde ise, 60 günlük sürenin bitiminden itibaren işlmeye başlayacak ikinci 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’nde dava açmaları gerekmektedir.