Ehliyetlerde “Otomatik Vites” Dönemi Başlıyor…

Posted

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı düzenlemeye göre, ehliyet sınavı artık otomatik vitesli araçla da yapılabilecek. Otomatik vitesli araba kullanacaklar, sürücü kurslarında bu araçlarda eğitim alacak ve ehliyetlerinde “Sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabilir” ifadesi yer alacak. MEB’in Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeren yönetmelik, 05 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe […]

Asgari ücretle çalışmak, yoksulluğu ortadan kaldırmaz!

Posted

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9825 K. 2015/13574 T. 7.9.2015 • ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞMA YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi – Günümüz Ekonomik Koşullarında Nafaka İle Geçinme Mümkün Olmadığına Göre Davalının İşe Girip Çalışması Zorunluluk Arzettiği/Kaldırma Talebi Azaltma Talebini de İçermekte Olup Mahkemece Sonucuna Uygun Karar Verileceği) • YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI İSTEMİ […]

Eğitim, mobilya ve beyaz eşyada yeniden 12 taksit dönemi.

Posted

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, 25.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, daha önce […]

Tüketici Kredilerinde Yeni Dönem Başladı!

Posted

22 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirlenen “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” 22.11.2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Tüketici lehine düzenlemeler içeren yeni yönetmeliğe göre tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek. Faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin 3 […]

Alıcı, aracın Tramer kaydını incelemek zorunda değil!

Posted

T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/37427 Karar No: 2015/28490 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı Avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra […]

Çocuklara zorla aşı yapılamaz!

Posted

Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasını Anayasa’ya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, zorunlu aşı konusunda yasal düzenleme yapılmadıkça rıza dışı aşı yapılamayacağını belirtti. Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa’nın ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’nı düzenleyen 17’nci ve ‘temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine’ ilişkin 13’üncü […]

Anayasa Mahkemesi Passolig’e devam kararı verdi!

Posted

       Anayasa Mahkemesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un, “Passolig” olarak bilinen e-bilet uygulamasına olanak tanıyan hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.      Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi, “Passolig” olarak bilinen e-bilet uygulamasıyla ilgili Ankara 16. Tüketici Mahkemesinde dava açmıştı.        Ankara 16. Tüketici Mahkemesi de uygulamanın durdurulmasına karar vermiş ve düzenlemenin dayanağı Sporda Şiddet […]

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı (09.11.2015)

Posted

Ücret Tarifesinin aşağıdaki değişikliklerin işlenmiş son haline buradan ulaşabilirsiniz. ———— 9 Kasım 2015 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29527 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki […]