AYM Kararı – Gerekçesi Kısa Kararda Açıklanmayan Hükümde, Temyiz Süresi Tebliğ İle Başlar

23.10.2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında, İlk Derece Mahkemesi tarafından kısa kararda gerekçesi açıklanmayan kararda temyiz süresinin tefhim ile değil tebliğden itibaren başlaması gerektiğini, İlk Derece Mahkemesi tarafından doğru olarak kısa kararda temyiz süresinin tebliğ ile başlayacağının yazıldığını, bu kısa karara güvenerek temyiz başvurusunu tebliğden sonra yapan başvurucunun temyiz başvurusunun, süresinde temyiz yapmadığından bahisle reddedilmesinin “Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali” olduğuna karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı’nın tam metni için tıklayınız

Bir cevap yazın