AYM KARARI – Yargıtay’ın Aynı Dairesinin Yerleşik İçtihatlarına Aykırı Karar Vermesi Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlalidir

Anayasa Mahkemesi tarafından 22.01.2019 tarihinde verilen 2015/17453 başvuru numaralı karar, 12.02.2019 tarih ve 30684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu kararda “somut olayda görülen davada Yargıtayın aynı dairesinin diğer içtihadıyla çelişecek şekilde karar verilmesi söz konusu olup makul bir gerekçe de ortaya konulmadan ve sonrasında istikrarlı bir şekilde uygulanmadan benzer nitelikteki uyuşmazlığın zıttı olacak şekilde davanın neticelenmesi hukuki belirsizliğe yol açmıştır. Başvurucu için öngörülemez nitelikte olan bu uygulama nedeniyle yargılamanın hakkaniyetinin zedelendiği sonucuna ulaşılmıştır.” denilmektedir.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Bir cevap yazın