Bilirkişiye Çok Düşük Miktarlı ve Geç Olarak Ödeme Yapılması Mülkiyet Hakkı İhlalidir!

06.07.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre, bilirkişilere çok düşük miktarlı ve geç ödeme yapılması, mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 25.07.2017 tarih ve 2014/8881 Başvuru Numaralı Kararı’na göre, Adli Tıp uzmanı olarak görev yapan başvurucunun, 2001-2003 yılları arasında gerçekleştirdiği 104 adet otopsiye karşılık kendisine herhangi bir ücret ödenmemesi nedeniyle açmış olduğu davanın lehine sonuçlanması üzerine, 2011 yılında toplamda 765,14.-TL ödeme yapılmıştır. Bu tutar otopsi başına 7,36.-TL’ye karşılık gelmektedir.

Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararda, ödenen ücretin başvurucunun emek ve mesaisini karşılar mahiyette olmadığına ve Anayasa’nın 35.maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Söz konusu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılabilmesi için de Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metni aşağıdadır.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Bir cevap yazın