Çalışma Alanları

 • Ceza Hukuku
  • Emniyet ve karakollarda şüpheli ve mağdurlara hukuki destek ve refakat.
  • Savcılık ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hukuki destek.
  • Asliye Ceza Mahkemelerindeki davalarda hukuki destek.
  • Ağır Ceza Mahkemelerindeki davalarda hukuki destek.
 • Aile Hukuku
  • Boşanma davaları.
  • Nafaka ve tazminat davaları.
  • Eşler arasında mal paylaşımına ilişkin davalar.
  • Velayet ve vesayetin düzenlenmesine ilişkin davalar.
  • 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamındaki hukuki destek ve davalar.
  • Yabancı Mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin davalar.
  • Soybağının düzeltilmesi ve babalık davaları.
  • İsim ve yaş düzeltme davaları.
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları.
  • İpoteğin iptali davaları.
 • Ticaret Hukuku
  • Şirketlere hukuki danışmanlık yapmak.
  • Şirket Ana Sözleşmelerini hazırlamak.
  • Şirketler veya şahıslar arasında düzenlenecek sözleşmeleri hazırlamak.
  • Kooperatiflere hukuki danışmanlık yapmak.
  • Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaları takip etmek.
  • Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaları takip etmek.
  • Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaları takip etmek.
 • İş Hukuku
  • İş Hukuku’ndan kaynaklanan işçi alacaklarına ilişkin davalar (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, eksik alınan maaşlar, fazla çalışmaya ilişkin alacaklar vb.)
  • İşe iade davaları.
  • Hizmet Tespiti davaları.
  • İş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları.
 • Miras Hukuku
  • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) alınması.
  • Miras nedeniyle mal paylaşımı (İzale-i Şüyuu) davaları.
  • Vasiyetname düzenlenmesi ve iptali.
  • Mirasın reddine ilişkin davalar.
  • Murisin mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla yapmış olduğu muvazaalı işlemlere karşı açılacak iptal ve iade davaları.
 • İcra-İflas Hukuku
  • İcra Takibi yapılması.
  • Yapılmış bir icra takibine karşı itirazda bulunulması.
  • Menfi tespit, iptal ve istirdat davaları.
  • İhalenin feshi davaları.
  • İhtiyati haciz davaları.
  • İstihkak davaları.
 • İdare ve Vergi Hukuku
  • İptal davaları.
  • Tam Yargı davaları.
  • Vergi davaları.
 • Diğer
  • Her türlü hukuki danışmanlık.
  • Temyiz ve Karar Düzeltme aşamasındaki hukuki yardımlar.
  • Her türlü İhtarname düzenlenemesi ve takibi.