Ceza Mahkemeleri İstinaf Dilekçe Örneği

Logo7

CEZA MAHKEMELERİ İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

….. CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                       ANKARA

Dosya No :

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

SANIK :

MÜDAFİ : Av. Murat ÖZSARI

Selanik Caddesi No:33/8 Kızılay – ANKARA

KONUSU : ……..Ceza Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2017/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/2017

OLAYIN ÖZETİ:

(Bu bölümde davaya konu olayın kısa bir özetinin yazılması gerekmektedir.)

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ :

(Bu bölümde yapacağınız istinaf başvurusunun sebepleri, Mahkemece verilen kararda hatalı bulduğunuz kısımlar detaylı olarak ve kanuni gerekçeleriyle yazılması gerekmektedir.)

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

….. Ceza Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2017/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini; bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. …./…../2017

İstinaf Yoluna Başvuran

Sanık Müdafi

Av.Murat ÖZSARI