Cinsel Saldırı suçunda HAGB uygulanması kötü muameleye girer! Anayasa Mahkemesi Kararı

01.08.2018 tarih ve 30496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Anayasa Mahkemesi, cinsel saldırı suçlarında yapılan yargılama neticesinde sanığa verilen cezada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nın uygulanmasını, kötü muamele yasağının ihlali olarak değerlendirdi.

Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180801-3.pdf

Bir cevap yazın