Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Düzenleyen Türk Ceza Kanunu 103/2 Maddesi, Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun çocuklara yönelik cinsel istismarlara verilecek cezayı belirleyen 103. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetti.

Türk Ceza Kanunu’nun 18 Haziran 2014 tarihinde değiştirilen söz konusu fıkrası, cinsel istismarın “vücuda organ veya benzer bir cisim sokulması” suretiyle yapıldığının belirlenmesi durumunda bu fiili gerçekleştiren kişilere mahkemeye hiçbir takdir yetkisi tanımadan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini öngörüyordu.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu fıkranın “mahkemeye olaya özgü takdir marjı tanımadığı” ve “onarıcı hukuk kurumları öngörmediği” gerekçeleriyle Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla alınan 12.11.2015 tarihli karar, 11.12.2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu fıkra hakkında verilen iptal hükmü 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Söz konusu kanun maddesinin değişiklik yapılmadan önceki halinde cinsel istismarın vücuda organ veya benzer bir cisim sokulması suretiyle yapılmasına verilen ceza 8 ila 15 yıl olarak belirlenmişti. Maddenin değişiklikten önceki 6. fıkrasındaysa suç sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenerek, bu suçun 15 yıldan az olamamak üzere cezalandırılması hükmü getirilmişti.

Yeni düzenleme vücuduna zorla bir organ veya cisim sokulan çocukların her durumda beden ve ruh sağlığının bozulduğu kabul edilerek, bu suçun 16 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını öngörüyordu.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

11.12.2015 Tarihli Resmi Gazete