Çocuklara zorla aşı yapılamaz!

Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasını Anayasa’ya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, zorunlu aşı konusunda yasal düzenleme yapılmadıkça rıza dışı aşı yapılamayacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa’nın ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’nı düzenleyen 17’nci ve ‘temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine’ ilişkin 13’üncü maddesine aykırı bularak ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar doğrultusunda, yasal bir düzenleme ile kısıtlama getirilmediği sürece anne-baba rızası olmadan, mahkeme kararıyla bile olsa çocuğa zorunlu aşı yaptırılamayacak. Anayasa Mahkemesi, çocuğa aile rızası olmadan aşı konusunda bir kanuni düzenleme bulunmadığı, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği gerekçesiyle ihlal kararı verdi. Söz konusu karar Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca verildiği için ilke kararı niteliği taşıyor.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, son dönemde “Domuz kanı var”, “Aşılar güvensiz” gibi gerekçelerle çocuklarına zorunlu aşı yaptırmak istemeyen anne ve babaların sayısının artması üzerine geçen yaz “Çocuğun üstün yararına açıkça aykırı ise rıza aranmaz” diyerek “Aşı yapılmalı” kararı vermişti.