Diğer

  • Her türlü hukuki danışmanlık.
  • Temyiz ve Karar Düzeltme aşamasındaki hukuki yardımlar.
  • Her türlü İhtarname, Kira Sözleşmesi vb. düzenlenmesi ve takibi.