Hukuka Aykırı Elde Edilen Delille, Mahkumiyet Kararı Verilemez – Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2018 tarih ve 30387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2018 tarih ve 2014/4704 başvuru numaralı kararına göre, mahkumiyet hükmünün belirleyici olarak hukuka aykırı arama sonucunda elde edilmiş delillere dayandırılmış olması durumunun, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiği belirtilmektedir.

Söz konusu kararda, delilleri değerlendirme yetkisinin kural olarak yargılamayı yapan mahkemede olduğu belirtilmekle birlikte, hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilen arama sonucu elde edilen delillerin belirleyici delil olarak kullanılmasının, bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedeleyeceği vurgulanmıştır. Bu nedenle de Anayasa’nın 36.maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180410-11.pdf

 

Bir cevap yazın