İş Hukuku

  • İş Hukuku’ndan kaynaklanan işçi alacaklarına ilişkin davalar (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, eksik alınan maaşlar, fazla çalışmaya ilişkin alacaklar vb.)
  • İşe iade davaları.
  • Hizmet Tespiti davaları.
  • İş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları.