İstinaf Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi aşaması için de vekalet ücretine hükmetmelidir.

08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 tarih ve 2018/3074 E. 2018/4708 K. sayılı kararına göre; ilk derece Ceza Mahkemesi kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nin, ilk derece Mahkemesi’nce beraatine karar verilen sanığın cezalandırılmasına karar vermesi halinde, katılan vekili lehine, hem ilk derece yargılaması için, hem de duruşmalı olarak yapılan istinaf yargılaması için ayrı ayrı vekalet ücreti ödenmesine karar vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete

Bir cevap yazın