İşyerinde kurumsal e-postanın özel amaçlar için kullanılması işten çıkartma sebebidir.

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 10.05.2016 tarih ve 29708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iki çalışan yakınlaşmaları üzerine işten çıkarılmalarına ilişkin davada kurumsal hesaptaki elektronik postaların delil gösterilmesini haklı buldu.

Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, davacıların özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

İş sözleşmeleri ve düzenlemelerle iş bilgisayarları ve kurumsal e-posta hesaplarının kişisel amaçlar için kullanımının kesin şekilde yasaklandığı anlatılan kararda, gerektiğinde yazışmaların ve iletişim kayıtlarının takip edilip incelenebileceği ifade edildi. Kişisel hesapların mesai saatlerinde kullanılma imkânı olmasına rağmen, işle ilgisiz yazışmaların mesai saatleri içerisinde kurumsal hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yakın tarihte Yargıtay tarafından verilen bir kararda da, işin içeriğiyle bağdaşmayacak konularda (porno ya da bahis siteleri gibi) internet kullanımı konusunda, işverenin çalışanı işten çıkarmasını haklı bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararının tam metnine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

—————-

Anayasa Mahkemesi Kararı