Karşı Taraf Vekalet Ücreti Avukata Aittir – AYM Kararı

16.05.2019 tarih ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinin 5.fıkrasında belirtilen “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuru oy çokluğuyla reddedildi.

Buna göre dava sonunda karşı taraf aleyhinde hükmedilen vekalet ücreti, önceden olduğu gibi Avukata ait olacak.

Anayasa Mahkemesi Kararı’nın tam metni için tıklayınız.

Bir cevap yazın