Miras Hukuku

  • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) alınması.
  • Miras nedeniyle mal paylaşımı (İzale-i Şüyuu) davaları.
  • Vasiyetname düzenlenmesi ve iptali.
  • Mirasın reddine ilişkin davalar.
  • Murisin mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla yapmış olduğu muvazaalı işlemlere karşı açılacak iptal ve iade davaları.