Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Düzenleyen Türk Ceza Kanunu 103/2 Maddesi, Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildi.

Posted

Anayasa Mahkemesi (AYM), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun çocuklara yönelik cinsel istismarlara verilecek cezayı belirleyen 103. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetti. Türk Ceza Kanunu’nun 18 Haziran 2014 tarihinde değiştirilen söz konusu fıkrası, cinsel istismarın “vücuda organ veya benzer bir cisim sokulması” suretiyle yapıldığının belirlenmesi durumunda bu fiili gerçekleştiren kişilere mahkemeye […]

Eşin Açık Rızası Olmadan Aile Konutuna İpotek Konulamaz.

Posted

Hukuk Genel Kurulu 2013/2056 E. , 2015/1201 K. MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI KREDİYE TEMİNAT OLARAK AİLE KONUTUNA İPOTEK KONULMASI AİLE KONUTUNA İPOTEK KONULURKEN EŞİN AÇIK RIZASININ ARANMASI ANNE BABA İLE AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN KREDİ ÇEKMESİ AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ EŞİN RIZASI BULUNMAYAN HALLERDE AİLE KONUTUNA İPOTEK KONULMASI TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) […]

Ehliyetlerde “Otomatik Vites” Dönemi Başlıyor…

Posted

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı düzenlemeye göre, ehliyet sınavı artık otomatik vitesli araçla da yapılabilecek. Otomatik vitesli araba kullanacaklar, sürücü kurslarında bu araçlarda eğitim alacak ve ehliyetlerinde “Sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabilir” ifadesi yer alacak. MEB’in Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeren yönetmelik, 05 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe […]

Asgari ücretle çalışmak, yoksulluğu ortadan kaldırmaz!

Posted

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9825 K. 2015/13574 T. 7.9.2015 • ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞMA YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi – Günümüz Ekonomik Koşullarında Nafaka İle Geçinme Mümkün Olmadığına Göre Davalının İşe Girip Çalışması Zorunluluk Arzettiği/Kaldırma Talebi Azaltma Talebini de İçermekte Olup Mahkemece Sonucuna Uygun Karar Verileceği) • YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI İSTEMİ […]

Eğitim, mobilya ve beyaz eşyada yeniden 12 taksit dönemi.

Posted

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, 25.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, daha önce […]

Tüketici Kredilerinde Yeni Dönem Başladı!

Posted

22 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirlenen “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” 22.11.2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Tüketici lehine düzenlemeler içeren yeni yönetmeliğe göre tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek. Faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin 3 […]

Alıcı, aracın Tramer kaydını incelemek zorunda değil!

Posted

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas No: 2014/37427Karar No: 2015/28490Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı Avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası yaptırmak istediğinde aracın […]

Çocuklara zorla aşı yapılamaz!

Posted

Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasını Anayasa’ya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, zorunlu aşı konusunda yasal düzenleme yapılmadıkça rıza dışı aşı yapılamayacağını belirtti.Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa’nın ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’nı düzenleyen 17’nci ve ‘temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine’ ilişkin 13’üncü maddesine […]

Anayasa Mahkemesi Passolig’e devam kararı verdi!

Posted

       Anayasa Mahkemesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un, “Passolig” olarak bilinen e-bilet uygulamasına olanak tanıyan hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.     Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi, “Passolig” olarak bilinen e-bilet uygulamasıyla ilgili Ankara 16. Tüketici Mahkemesinde dava açmıştı.       Ankara 16. Tüketici Mahkemesi de uygulamanın durdurulmasına karar vermiş ve düzenlemenin dayanağı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin […]

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı (09.11.2015)

Posted

Ücret Tarifesinin aşağıdaki değişikliklerin işlenmiş son haline buradan ulaşabilirsiniz.————9 Kasım 2015 PAZARTESİResmi GazeteSayı : 29527TEBLİĞTürkiye Barolar Birliği Başkanlığından:AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TARİFEMADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının […]