Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Sürelerinde Önemli Değişiklik

Posted Yorum yapın

5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7305 sayılı “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hukuk ve ceza yargılamalarındaki temyiz süreleri başta olmak üzere 2576, 2577(İYUK), 5235, 5271 (CMK), 5275, 6087 ve 6100 (HMK) sayılı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. […]