Karşı Taraf Vekalet Ücreti Avukata Aittir – AYM Kararı

Posted Yorum yapın

16.05.2019 tarih ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinin 5.fıkrasında belirtilen “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuru oy çokluğuyla reddedildi. Buna göre dava sonunda karşı taraf […]

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının İhlali – Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.04.2018 tarih ve 2014/17391 başvuru numaralı kararına göre, 06.05.2014 tarihinde, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıl dönümünde anma toplantısına ve protesto gösterisine katılan başvuruculara,  trafiğin yaklaşık olarak 20 dakika kapanmasına neden olmaları nedeniyle verilen idari para cezalarının yerinde olmadığı, ve bu şekilde ceza verilmesinin […]

Hukuka Aykırı Elde Edilen Delille, Mahkumiyet Kararı Verilemez – Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2018 tarih ve 30387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2018 tarih ve 2014/4704 başvuru numaralı kararına göre, mahkumiyet hükmünün belirleyici olarak hukuka aykırı arama sonucunda elde edilmiş delillere dayandırılmış olması durumunun, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiği belirtilmektedir. Söz konusu kararda, delilleri değerlendirme yetkisinin kural olarak yargılamayı yapan mahkemede olduğu belirtilmekle birlikte, hukuka […]

Bilirkişiye Çok Düşük Miktarlı ve Geç Olarak Ödeme Yapılması Mülkiyet Hakkı İhlalidir!

Posted Yorum yapın

06.07.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre, bilirkişilere çok düşük miktarlı ve geç ödeme yapılması, mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 25.07.2017 tarih ve 2014/8881 Başvuru Numaralı Kararı’na göre, Adli Tıp uzmanı olarak görev yapan başvurucunun, 2001-2003 yılları arasında gerçekleştirdiği 104 adet otopsiye karşılık kendisine herhangi bir ücret ödenmemesi […]

İşyerinde kurumsal e-postanın özel amaçlar için kullanılması işten çıkartma sebebidir.

Posted

Anayasa Mahkemesi, 10.05.2016 tarih ve 29708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iki çalışan yakınlaşmaları üzerine işten çıkarılmalarına ilişkin davada kurumsal hesaptaki elektronik postaların delil gösterilmesini haklı buldu. Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, davacıların özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. İş sözleşmeleri ve düzenlemelerle iş bilgisayarları ve kurumsal e-posta […]

30 yıldan fazla hizmet süresi olan memurlar, eksik ödenen emekli ikramiyelerini almak için ne yapmalı?

Posted

Anayasa Mahkemesi, 08.06.1949 günlü, 5434 sayılı, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.01.2012 günlü, 6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunu’nun 1.maddesiyle değiştirlen 89.maddesinin 4.fıkrasının 1.cümlesinde yer alan, emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki kısmını iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi […]