Avalde, Aval Verenin Eşinin Rızası Aranmaz

Posted Yorum yapın

Avalde, aval verenin eşinin rızasının aranmasına gerek olmadığına ilişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararı, 16.10.2018 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık, kefaletten farklı olarak, avalde eşin rızasının aranması gerekmeyecek. Söz konusu kararda, kambiyo senetlerinde avalin eşinin rızasının aranmasının, kambiyo senedinin tedavül kabiliyeti ile örtüşmediğine dikkat çekildi. Oy çokluğu ile […]

Döviz Alacağı Takiplerinde Sıklıkla Yapılan Hata

Posted Yorum yapın

Döviz alacağına ilişkin yapılan takiplerde faiz hesaplaması 3095 sayılı yasanın 4/a maddesine göre yapılmalıdır. Bu konuda ise çok yaygın olarak TCMB’nin internet sitesinde yayınlamış olduğu faiz oranları üzerinden talepte bulunulmakta ve hesaplama yapılmaktadır. (http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Parasal+ve+Finansal+Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Azami+Mevduat+Faiz/) Piyasadaki icra takip programları ve hatta Uyap sistemi dahi bu oranları kullanmaktadır. Bu oranlar bankaların TCMB’ye bildirdikleri “azami faiz oranları”dır. Yani […]

Cinsel Saldırı suçunda HAGB uygulanması kötü muameleye girer! Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

01.08.2018 tarih ve 30496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Anayasa Mahkemesi, cinsel saldırı suçlarında yapılan yargılama neticesinde sanığa verilen cezada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nın uygulanmasını, kötü muamele yasağının ihlali olarak değerlendirdi. Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180801-3.pdf

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının İhlali – Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.04.2018 tarih ve 2014/17391 başvuru numaralı kararına göre, 06.05.2014 tarihinde, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıl dönümünde anma toplantısına ve protesto gösterisine katılan başvuruculara,  trafiğin yaklaşık olarak 20 dakika kapanmasına neden olmaları nedeniyle verilen idari para cezalarının yerinde olmadığı, ve bu şekilde ceza verilmesinin […]

İstinaf Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi aşaması için de vekalet ücretine hükmetmelidir.

Posted Yorum yapın

08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 tarih ve 2018/3074 E. 2018/4708 K. sayılı kararına göre; ilk derece Ceza Mahkemesi kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nin, ilk derece Mahkemesi’nce beraatine karar verilen sanığın cezalandırılmasına karar vermesi halinde, katılan vekili lehine, hem ilk derece yargılaması için, hem de duruşmalı […]

Hukuka Aykırı Elde Edilen Delille, Mahkumiyet Kararı Verilemez – Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2018 tarih ve 30387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2018 tarih ve 2014/4704 başvuru numaralı kararına göre, mahkumiyet hükmünün belirleyici olarak hukuka aykırı arama sonucunda elde edilmiş delillere dayandırılmış olması durumunun, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiği belirtilmektedir. Söz konusu kararda, delilleri değerlendirme yetkisinin kural olarak yargılamayı yapan mahkemede olduğu belirtilmekle birlikte, hukuka […]

2018 Yılı Parasal Sınırlar

Posted Yorum yapın

1) İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları 01.01.2011- 02.12.2016 arası 02.12.2016- 31.12.2016 arası 2017 2018 Senetle ispat zorunluluğu sınırı 2.500,00TL 2.500,00TL 2.590,00TL 2.960,00TL İstinaf sınırı 1.500,00TL 3.000,00TL 3.110,00TL 3.560,00TL Temyiz sınırı 25.000,00TL 40.000,00TL 41.530,00TL 47.530,00TL Temyizde duruşma sınırı 60.000,00TL 60.000,00TL 62.290,00TL 71.300,00TL   * Ancak manevi […]

İflas erteleme yerine konkordato! E-tebligat başlıyor!

Posted Yorum yapın

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklere göre artık, sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde de bulunabilecek. Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini […]

Ankara’da bulunan adliye binalarının güncel adres ve telefon bilgileri

Posted Yorum yapın

Ankara’da bulunan Merkez ve ek binaların 08.03.2018 tarihi itibariyle güncel adres ve telefon bilgileri aşağıdadır. 1) Sıhhiye’de bulunan Merkez bina: Aile ve Ceza Mahkemeleri. Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı No:52 Sıhhiye/Ankara Santral : (+90) (312) 5093180 2) Söğütözü’nde bulunan CHP Genel Merkezi’nin yanındaki ek bina: İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri. Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 Çankaya/Ankara […]

2.El araç satışında ruhsatları artık Noterler verecek

Posted Yorum yapın

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi […]

Bilirkişiye Çok Düşük Miktarlı ve Geç Olarak Ödeme Yapılması Mülkiyet Hakkı İhlalidir!

Posted Yorum yapın

06.07.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre, bilirkişilere çok düşük miktarlı ve geç ödeme yapılması, mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 25.07.2017 tarih ve 2014/8881 Başvuru Numaralı Kararı’na göre, Adli Tıp uzmanı olarak görev yapan başvurucunun, 2001-2003 yılları arasında gerçekleştirdiği 104 adet otopsiye karşılık kendisine herhangi bir ücret ödenmemesi […]

Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Sürelerinde Önemli Değişiklik

Posted Yorum yapın

5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7305 sayılı “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hukuk ve ceza yargılamalarındaki temyiz süreleri başta olmak üzere 2576, 2577(İYUK), 5235, 5271 (CMK), 5275, 6087 ve 6100 (HMK) sayılı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. […]

Ankara Adliyesi bölünerek çoğalmaya devam ediyor!

Posted Yorum yapın

Ankara Adliyesi’nin bölünerek çoğalması son hızla devam ediyor. Son olarak Dışkapı’da açılan ek binaya Tüketici, Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin taşınmasıyla, 08.05.2017 itibariyle Ankara’da bulunan ilk derece Mahkemeleri, 6 ayrı yerde faaliyet göstermeye başladı. 1) Sıhhiye’de bulunan ana bina: Aile ve Ceza Mahkemeleri. 2) Yenimahalle’de Toptancı Hal’in yanındaki ek bina: İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri. 3) […]

Yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı!

Posted Yorum yapın

“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliğe göre, Türkiye’de en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan yabancılar Türk vatandaşlığına hak kazanacak. Yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, […]

ÇEK YASAKLILARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Posted Yorum yapın

ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI Resmi Gazete’nin bugünkü (13.04.2017) sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca artık çek yasaklılarına ilişkin mahkeme kararları Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine (TBB Risk Merkezi) elektronik ortamda bildirilecek. Yasaklama ya da yasağın kaldırılmasına ilişkin bu kararlar ise, TBB Risk Merkezince […]

2017 Yılı Parasal Sınırlar

Posted Yorum yapın

1) İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları 01.01.2011-02.12.2016 arası 02.12.2016-31.12.2016 arası 2017 Senetle ispat zorunluluğu sınırı 2.500,00TL 2.500,00TL 2.590,00TL İstinaf sınırı 1.500,00TL 3.000,00TL 3.110,00TL Temyiz sınırı 25.000,00TL 40.000,00TL 41.530,00TL Temyizde duruşma sınırı 60.000,00TL 60.000,00TL 62.290,00TL   * Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya […]

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerini ilgilendiren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Posted Yorum yapın

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerinden, daha önce dava açmamış olanlara ve halen devam eden davalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla çalışması olan ve emekli olurken 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmiş olan kişilerden henüz dava açmamış olanlar, […]

Karşılıksız çeklerde bankaların sorumlu oldukları miktar arttı.

Posted

“Çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ (sayı: 2010/2)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ”, 20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bankada karşılığı bulunmayan çeklerde bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar, 1.290,00.-TL’den, 1.410,00.-TL’ye yükseldi. Söz konusu tebliğin tam metni aşağıdadır. —————– ÇEK DEFTERLERİNİN […]