30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerini ilgilendiren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Posted Yorum yapın

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerinden, daha önce dava açmamış olanlara ve halen devam eden davalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla çalışması olan ve emekli olurken 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmiş olan kişilerden henüz dava açmamış olanlar, […]

Karşılıksız çeklerde bankaların sorumlu oldukları miktar arttı.

Posted

“Çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ (sayı: 2010/2)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ”, 20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bankada karşılığı bulunmayan çeklerde bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar, 1.290,00.-TL’den, 1.410,00.-TL’ye yükseldi. Söz konusu tebliğin tam metni aşağıdadır. —————– ÇEK DEFTERLERİNİN […]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi Gazete’de Yayımlandı

Posted

Resmî Gazete Sayı : 29904 30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(8) İcra dairelerinde borçlu vekili […]

Hukuk Mahkemeleri İstinaf Dilekçesi Örneği

Posted

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere …….. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA -İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMİ VARDIR- İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI (veya DAVALI) : VEKİLİ : Av. Murat ÖZSARI Selanik Caddesi No:33/8 Kızılay – ANKARA DAVALI (veya DAVACI) : VEKİLİ : KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2016/… […]

3.300.-TL’nin altındaki miktarlar için doğrudan icra takibi yapılabilir!

Posted

Son günlerde yazılı ve görsel medyada çok fazla yer bulması nedeniyle aşağıda yer alan Yargıtay Kararı hakkında açıklama yapmak zorunlu hale geldi. Basında yer aldığı şekliyle 3.300.-TL’nin altında hiçbir icra takibinin yapılamayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyanın yanlış yönlendirmesi ve reyting kaygısı, borçluları yanlış yöne sevk ettiğinden birçok borçlu 3.300.-TL’nin altında icra işleminin yapılamayacağını zannederek […]

Kredi kartlarında taksit sayısını artıran Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Posted

27.09.2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, kredi kartlarında taksit sayısı en çok 12 olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu Yönetmelik uyarınca kredi kartlarına uygulanacak taksit sayısı, kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, […]

Kiracılık ilişkisinin devamının tespiti, kira tespiti değildir; ilamın icrası için kesinleşme gerekmez.

Posted

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/640 KARAR NO : 2016/9159 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp […]

38 bin mahkumun tahliyesine bugün başlanıyor!

Posted

Bugünkü (17.08.2016) 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararname’yle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle iki önemli düzenleme yapılıyor. Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak. Bakan Bozdağ, kapsam dışında bırakılan suçları ve düzenlemenin detaylarını açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, […]

Sadece bilirkişi raporuna atıf yapılması, kararın gerekçeli olduğunu göstermez.

Posted

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas :2016/16428 Karar :2016/12347 ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece bozma üzerine verilen kararda davacı iddiası ile davalı savunması yazılmış, Dairemizin bozma kararı özetlenmiş, gerekçe olarak aynen “ Yargıtay bozma kararına uyularak yapılan yargılama doğrultusunda başka bir bilirkişi heyeti oluşturularak banka müdürü ve insan kaynakları uzmanından rapor aldırılmış, bilirkişi kurulunun raporunda ayrıntılı […]

OHAL süresince iflas erteleme yasaklandı!

Posted

31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/669 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile son yıllarda hızla artan iflas erteleme talepleri, Olağanüstü Hal süresince (OHAL) süresince yasaklandı. Kararnameyle, iflas erteleme talepleri OHAL süresince yasaklandı. Bu yönde yapılan taleplerin […]

Cinsel suçlara “kimyasal hadım” yürürlüğe girdi!

Posted

Tecavüz, çocuğa karşı cinsel istismar ve 15 yaşından küçük çocukla cinsel ilişki suçlarından hapis cezasına çarptırılanlara yönelik çokça tartışılan “kimyasal hadım” yürürlüğe girdi. 27.06.2016 tarih ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA UYGULANACAK TEDAVİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA YÖNETMELİK” ile “kimyasal hadım” seçeneği ceza için devreye girerken, bu cezanın biçimi […]

İşverenler, Apartman Yönetimleri Dikkat! Bir işçi bile çalıştırsanız 1 Temmuz’dan itibaren zorunlu…

Posted

1 Temmuz’dan itibaren az tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan kamu, özel tüm işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu geliyor. Manavından fırınına, pastanecisinden, taksicisine, mobilyacısından giyim eşyası satanlara kadar bir kişi bile çalıştırsa binlerce işyeri için yeni dönem başlıyor. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş […]

Süresinde Cevap Vermeyen Taraf, Artık Yeni Delil Gösteremez.

Posted

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2014/2-695 E. 2016/522 20.04.2016 Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile; […]

Avukatlık Sözleşmeleri’ni hazırlarken dikkatli olunmalı!

Posted

Sevgili Meslektaşlarım, aşağıdaki kararın özeti, müvekkillerinizle Vekalet Sözleşmesi hazırlarken çok dikkatli olun ve hiçbir detayı atlamamaya çalışın. Dava sonucuna göre yapılacak işlemleri de bu sözleşmelerde mutlaka belirtin! ————————– T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/13-74 Karar Numarası: 2013/1367 *MÜVEKKİLİN AVUKATTAN İCRA TAKİBİ YAPMAMASINI İSTEMESİ *AVUKATIN AHZU KABZ YETKİSİNİN ALINMASI *HAKSIZ AZİL, İSTİFA OLUP OLMADIĞI […]

Kadının evliyken kızlık soyadını kullanması için özel bir sebebe ihtiyaç yoktur.

Posted

HUKUK GENEL KURULU 2014/889 E. 2015/2011 K. EVLİLİK SOYADININ İPTALİ İLE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE KIZLIK SOYADININ KULLANILMASI İSTEMİ KIZLIK SOYADINI KULLANMAK İÇİN HAKLI BİR GEREKÇEYE İHTİYAÇ OLMAMASI EVLİ KADINLARIN KOCALARININ SOYADINI TAŞIMA ZORUNLULUĞIU CİNSİYETE DAYALI FARKLI MUAMELE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI BİR ANLAŞMA İLE BİR KANUN HÜKMÜNÜN ÇATIŞMASI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU (5490) Madde […]

İşyerinde kurumsal e-postanın özel amaçlar için kullanılması işten çıkartma sebebidir.

Posted

Anayasa Mahkemesi, 10.05.2016 tarih ve 29708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iki çalışan yakınlaşmaları üzerine işten çıkarılmalarına ilişkin davada kurumsal hesaptaki elektronik postaların delil gösterilmesini haklı buldu. Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, davacıların özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. İş sözleşmeleri ve düzenlemelerle iş bilgisayarları ve kurumsal e-posta […]

Adli Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Değişti!

Posted

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde, Resmi Gazete’de 29.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yeni bir Yönetmelik ile değişikilik yapıldı. Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişikliğin tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz. —————– Resmi Gazete Yayım Tarihi: 29 Nisan 2016 CUMA Sayı : 29698 Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – […]