Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi Gazete’de Yayımlandı

Posted

Resmî Gazete Sayı : 29904 30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(8) İcra dairelerinde borçlu vekili […]