İstinaf Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi aşaması için de vekalet ücretine hükmetmelidir.

Posted Yorum yapın

08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 tarih ve 2018/3074 E. 2018/4708 K. sayılı kararına göre; ilk derece Ceza Mahkemesi kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nin, ilk derece Mahkemesi’nce beraatine karar verilen sanığın cezalandırılmasına karar vermesi halinde, katılan vekili lehine, hem ilk derece yargılaması için, hem de duruşmalı […]

Ankara Adliyesi bölünerek çoğalmaya devam ediyor!

Posted Yorum yapın

Ankara Adliyesi’nin bölünerek çoğalması son hızla devam ediyor. Son olarak Dışkapı’da açılan ek binaya Tüketici, Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin taşınmasıyla, 08.05.2017 itibariyle Ankara’da bulunan ilk derece Mahkemeleri, 6 ayrı yerde faaliyet göstermeye başladı. 1) Sıhhiye’de bulunan ana bina: Aile ve Ceza Mahkemeleri. 2) Yenimahalle’de Toptancı Hal’in yanındaki ek bina: İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri. 3) […]

Hukuk Mahkemeleri İstinaf Dilekçesi Örneği

Posted

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere …….. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA -İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMİ VARDIR- İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI (veya DAVALI) : VEKİLİ : Av. Murat ÖZSARI Selanik Caddesi No:33/8 Kızılay – ANKARA DAVALI (veya DAVACI) : VEKİLİ : KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2016/… […]

İstinaf Mahkemeleri’nin (Bölge Adliye Mahkemeleri) getirdiği yenilikler…

Posted

İstinaf, genel anlamda (tercih edilen sisteme göre geniş ya da dar şekilde) maddî (vakıa) ve hukukî denetim yapan bir kanun yoludur. İstinafla birlikte, üçlü bir yargılama sistemi ortaya çıkar: 1) İlk derece yargılaması (Yerel Mahkeme yargılaması – İlk derece mahkemesi) 2) İkinci derece-istinaf (Maddî ve hukukî denetim – Bölge Adliye Mahkemesi) 3) Üçüncü derece- temyiz […]

Online Noterlik dönemi başladı!

Posted

11 Temmuz 2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”, 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik uyarınca artık Notere gitmeye gerek kalmadan, ihtarname, ihbarname, çeviri, örnek verme ve tespit gibi işlemler elektronik imza ile yapılabilecek. Yapılmak istenen diğer işlemler için de online olarak randevu almak […]