İstinaf Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi aşaması için de vekalet ücretine hükmetmelidir.

Posted Yorum yapın

08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 tarih ve 2018/3074 E. 2018/4708 K. sayılı kararına göre; ilk derece Ceza Mahkemesi kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nin, ilk derece Mahkemesi’nce beraatine karar verilen sanığın cezalandırılmasına karar vermesi halinde, katılan vekili lehine, hem ilk derece yargılaması için, hem de duruşmalı […]

Hukuk Mahkemeleri İstinaf Dilekçesi Örneği

Posted

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere …….. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA -İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMİ VARDIR- İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI (veya DAVALI) : VEKİLİ : Av. Murat ÖZSARI Selanik Caddesi No:33/8 Kızılay – ANKARA DAVALI (veya DAVACI) : VEKİLİ : KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2016/… […]