Cinsel Saldırı suçunda HAGB uygulanması kötü muameleye girer! Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

01.08.2018 tarih ve 30496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Anayasa Mahkemesi, cinsel saldırı suçlarında yapılan yargılama neticesinde sanığa verilen cezada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nın uygulanmasını, kötü muamele yasağının ihlali olarak değerlendirdi. Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180801-3.pdf

İstinaf Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi aşaması için de vekalet ücretine hükmetmelidir.

Posted Yorum yapın

08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 tarih ve 2018/3074 E. 2018/4708 K. sayılı kararına göre; ilk derece Ceza Mahkemesi kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nin, ilk derece Mahkemesi’nce beraatine karar verilen sanığın cezalandırılmasına karar vermesi halinde, katılan vekili lehine, hem ilk derece yargılaması için, hem de duruşmalı […]

Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Sürelerinde Önemli Değişiklik

Posted Yorum yapın

5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7305 sayılı “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hukuk ve ceza yargılamalarındaki temyiz süreleri başta olmak üzere 2576, 2577(İYUK), 5235, 5271 (CMK), 5275, 6087 ve 6100 (HMK) sayılı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. […]