Artık Gayrimenkulünüzü Yurt Dışından Bile Satabileceksiniz

Posted Yorum yapın

10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1.maddesi uyarınca, 01.01.2020 tarihinden itibaren, tarafların farklı şehirlerde ve hatta yurt dışında olması halinde bile, gayrimenkul satışı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca yine 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek Kanun’un 19.maddesi uyarınca, süreli olarak verilen ipoteklerde, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli […]