İflas erteleme yerine konkordato! E-tebligat başlıyor!

Posted Yorum yapın

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklere göre artık, sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde de bulunabilecek. Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini […]

OHAL süresince iflas erteleme yasaklandı!

Posted

31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/669 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile son yıllarda hızla artan iflas erteleme talepleri, Olağanüstü Hal süresince (OHAL) süresince yasaklandı. Kararnameyle, iflas erteleme talepleri OHAL süresince yasaklandı. Bu yönde yapılan taleplerin […]