Hukuk Mahkemeleri İstinaf Dilekçesi Örneği

Posted

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere …….. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA -İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMİ VARDIR- İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI (veya DAVALI) : VEKİLİ : Av. Murat ÖZSARI Selanik Caddesi No:33/8 Kızılay – ANKARA DAVALI (veya DAVACI) : VEKİLİ : KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2016/… […]