Sadece bilirkişi raporuna atıf yapılması, kararın gerekçeli olduğunu göstermez.

Posted

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas :2016/16428 Karar :2016/12347 ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece bozma üzerine verilen kararda davacı iddiası ile davalı savunması yazılmış, Dairemizin bozma kararı özetlenmiş, gerekçe olarak aynen “ Yargıtay bozma kararına uyularak yapılan yargılama doğrultusunda başka bir bilirkişi heyeti oluşturularak banka müdürü ve insan kaynakları uzmanından rapor aldırılmış, bilirkişi kurulunun raporunda ayrıntılı […]