Gayrimenkulü kiraya verenin malik olması gerekmez!

Posted

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2013/1656 E. 2015/1160 K. . TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI İSTEMİ . KİRALAYANIN MUTLAKA MALİK OLMASI GEREKMEDİĞİ . KİRALAYAN SIFATINA İTİRAZ EDİLMEMESİ . ZİLYEDİ OLUNAN MALIN KİRALANMASI BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 414 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 415 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 531 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “temerrüt nedeniyle […]