Tapuda Fotoğraf Dönemi Sona Erdi

Posted Yorum yapın

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, artık tapu sentlerine fotoğraf yapıştırılmayacak. Resmi işlemlerde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yapılan değişiklik uyarınca, gayrimenkul satımında artık sadece tarafların geçerli kimlik belgeleriyle başvuruları yeterli olacak. Söz konusu Yönetmelik’in tam […]

Artık Gayrimenkulünüzü Yurt Dışından Bile Satabileceksiniz

Posted Yorum yapın

10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1.maddesi uyarınca, 01.01.2020 tarihinden itibaren, tarafların farklı şehirlerde ve hatta yurt dışında olması halinde bile, gayrimenkul satışı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca yine 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek Kanun’un 19.maddesi uyarınca, süreli olarak verilen ipoteklerde, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli […]