Gayrimenkulü kiraya verenin malik olması gerekmez!

Posted

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2013/1656 E. 2015/1160 K. . TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI İSTEMİ . KİRALAYANIN MUTLAKA MALİK OLMASI GEREKMEDİĞİ . KİRALAYAN SIFATINA İTİRAZ EDİLMEMESİ . ZİLYEDİ OLUNAN MALIN KİRALANMASI BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 414 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 415 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 531 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “temerrüt nedeniyle […]

Tüketici Kredilerinde Yeni Dönem Başladı!

Posted

22 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirlenen “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” 22.11.2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Tüketici lehine düzenlemeler içeren yeni yönetmeliğe göre tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek. Faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin 3 […]