Karşı Taraf Vekalet Ücreti Avukata Aittir – AYM Kararı

Posted Yorum yapın

16.05.2019 tarih ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinin 5.fıkrasında belirtilen “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuru oy çokluğuyla reddedildi. Buna göre dava sonunda karşı taraf […]

İstinaf Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi aşaması için de vekalet ücretine hükmetmelidir.

Posted Yorum yapın

08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 tarih ve 2018/3074 E. 2018/4708 K. sayılı kararına göre; ilk derece Ceza Mahkemesi kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nin, ilk derece Mahkemesi’nce beraatine karar verilen sanığın cezalandırılmasına karar vermesi halinde, katılan vekili lehine, hem ilk derece yargılaması için, hem de duruşmalı […]