3.300.-TL’nin altındaki miktarlar için doğrudan icra takibi yapılabilir!

Posted

Son günlerde yazılı ve görsel medyada çok fazla yer bulması nedeniyle aşağıda yer alan Yargıtay Kararı hakkında açıklama yapmak zorunlu hale geldi. Basında yer aldığı şekliyle 3.300.-TL’nin altında hiçbir icra takibinin yapılamayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyanın yanlış yönlendirmesi ve reyting kaygısı, borçluları yanlış yöne sevk ettiğinden birçok borçlu 3.300.-TL’nin altında icra işleminin yapılamayacağını zannederek […]

İş Mahkemesi’nin verdiği kısa kararlarda gerekçe ve tüm unsurlar yoksa, temyiz süresi tebliğ ile başlar!

Posted

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20237 K. 2014/15776 T. 01.07.2014 TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI (Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı – Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Süre Tutum Veya Gerekçeli Dilekçe Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Ettikleri Hallerde Dahi Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanmalarının […]