AYM KARARI – Yargıtay’ın Aynı Dairesinin Yerleşik İçtihatlarına Aykırı Karar Vermesi Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlalidir

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi tarafından 22.01.2019 tarihinde verilen 2015/17453 başvuru numaralı karar, 12.02.2019 tarih ve 30684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kararda “somut olayda görülen davada Yargıtayın aynı dairesinin diğer içtihadıyla çelişecek şekilde karar verilmesi söz konusu olup makul bir gerekçe de ortaya konulmadan ve sonrasında istikrarlı bir şekilde uygulanmadan benzer nitelikteki uyuşmazlığın zıttı olacak şekilde […]

Avalde, Aval Verenin Eşinin Rızası Aranmaz

Posted Yorum yapın

Avalde, aval verenin eşinin rızasının aranmasına gerek olmadığına ilişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararı, 16.10.2018 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık, kefaletten farklı olarak, avalde eşin rızasının aranması gerekmeyecek. Söz konusu kararda, kambiyo senetlerinde avalin eşinin rızasının aranmasının, kambiyo senedinin tedavül kabiliyeti ile örtüşmediğine dikkat çekildi. Oy çokluğu ile […]

Ankara’da bulunan adliye binalarının güncel adres ve telefon bilgileri

Posted Yorum yapın

Ankara’da bulunan Merkez ve ek binaların 08.03.2018 tarihi itibariyle güncel adres ve telefon bilgileri aşağıdadır. 1) Sıhhiye’de bulunan Merkez bina: Aile ve Ceza Mahkemeleri. Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı No:52 Sıhhiye/Ankara Santral : (+90) (312) 5093180 2) Söğütözü’nde bulunan CHP Genel Merkezi’nin yanındaki ek bina: İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri. Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 Çankaya/Ankara […]

Ankara Adliyesi bölünerek çoğalmaya devam ediyor!

Posted Yorum yapın

Ankara Adliyesi’nin bölünerek çoğalması son hızla devam ediyor. Son olarak Dışkapı’da açılan ek binaya Tüketici, Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin taşınmasıyla, 08.05.2017 itibariyle Ankara’da bulunan ilk derece Mahkemeleri, 6 ayrı yerde faaliyet göstermeye başladı. 1) Sıhhiye’de bulunan ana bina: Aile ve Ceza Mahkemeleri. 2) Yenimahalle’de Toptancı Hal’in yanındaki ek bina: İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri. 3) […]

Kiracılık ilişkisinin devamının tespiti, kira tespiti değildir; ilamın icrası için kesinleşme gerekmez.

Posted

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/640 KARAR NO : 2016/9159 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp […]

Sadece bilirkişi raporuna atıf yapılması, kararın gerekçeli olduğunu göstermez.

Posted

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas :2016/16428 Karar :2016/12347 ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece bozma üzerine verilen kararda davacı iddiası ile davalı savunması yazılmış, Dairemizin bozma kararı özetlenmiş, gerekçe olarak aynen “ Yargıtay bozma kararına uyularak yapılan yargılama doğrultusunda başka bir bilirkişi heyeti oluşturularak banka müdürü ve insan kaynakları uzmanından rapor aldırılmış, bilirkişi kurulunun raporunda ayrıntılı […]

Süresinde Cevap Vermeyen Taraf, Artık Yeni Delil Gösteremez.

Posted

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2014/2-695 E. 2016/522 20.04.2016 Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile; […]

Birden Çok Taşınmazı ve Arabası Bulunan Kadına Yoksulluk Nafakası Takdiri

Posted

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/16400 K. 2015/19951 T. 27.10.2015 • ARACI VE TAŞINMAZI BULUNAN DAVACI KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ (Taşınmazların Ve Aracın Değer Ve Gelirlerinin Davacı Davalı Kadını Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağı Araştırılmadan Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası Takdirinin Doğru Olmadığı) • ÇEKİŞMELİ BOŞANMA (Davacı-Davalı Kadının Birden Çok Taşınmazının Ve Aracının Bulunduğunun Anlaşılması/Bu Taşınmazların Ve […]

Cinsel istismara uğrayan kadın, adını deşifre eden Yargıtay Hakimlerinden tazminat kazandı.

Posted

Cinsel taciz mağduru kadın, lehinde sonuçlanan davaya “Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu” adlı altı ciltlik eserde, ismini açıkça belirterek yer veren Yargıtay daire başkanı ve tetkik hakimlerinden tazminat kazandı. İş yerinde cinsel tacize uğrayan kamu görevlisi kadın, bu davranışta bulunan yöneticinin ceza aldığı yargı kararına “Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu” adlı eserde, ismini açıkça belirterek yer veren […]

Alıcı, aracın Tramer kaydını incelemek zorunda değil!

Posted

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas No: 2014/37427Karar No: 2015/28490Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı Avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası yaptırmak istediğinde aracın […]