Tapuda Fotoğraf Dönemi Sona Erdi

Posted Yorum yapın

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, artık tapu sentlerine fotoğraf yapıştırılmayacak. Resmi işlemlerde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yapılan değişiklik uyarınca, gayrimenkul satımında artık sadece tarafların geçerli kimlik belgeleriyle başvuruları yeterli olacak. Söz konusu Yönetmelik’in tam […]

2019 Yılı Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Sınırı

Posted Yorum yapın

26.12.2018 tarihinde 30637 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulanmak üzere, 2018 yılı için belirlenen yüzde 23,73’lük yeniden değerleme oranına göre düzenlendi. Buna göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 5.650,00.-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; […]

2.El araç satışında ruhsatları artık Noterler verecek

Posted Yorum yapın

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi […]

Yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı!

Posted Yorum yapın

“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliğe göre, Türkiye’de en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan yabancılar Türk vatandaşlığına hak kazanacak. Yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, […]

Kredi kartlarında taksit sayısını artıran Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Posted

27.09.2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, kredi kartlarında taksit sayısı en çok 12 olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu Yönetmelik uyarınca kredi kartlarına uygulanacak taksit sayısı, kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, […]

Cinsel suçlara “kimyasal hadım” yürürlüğe girdi!

Posted

Tecavüz, çocuğa karşı cinsel istismar ve 15 yaşından küçük çocukla cinsel ilişki suçlarından hapis cezasına çarptırılanlara yönelik çokça tartışılan “kimyasal hadım” yürürlüğe girdi. 27.06.2016 tarih ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA UYGULANACAK TEDAVİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA YÖNETMELİK” ile “kimyasal hadım” seçeneği ceza için devreye girerken, bu cezanın biçimi […]