Ticaret Hukuku

  • Şirketlere hukuki danışmanlık yapmak.
  • Şirket Ana Sözleşmelerini hazırlamak.
  • Şirketler veya şahıslar arasında düzenlenecek sözleşmeleri hazırlamak.
  • Kooperatiflere hukuki danışmanlık yapmak.
  • Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaları takip etmek.
  • Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaları takip etmek.
  • Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaları takip etmek.