Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının İhlali – Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.04.2018 tarih ve 2014/17391 başvuru numaralı kararına göre, 06.05.2014 tarihinde, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıl dönümünde anma toplantısına ve protesto gösterisine katılan başvuruculara,  trafiğin yaklaşık olarak 20 dakika kapanmasına neden olmaları nedeniyle verilen idari para cezalarının yerinde olmadığı, ve bu şekilde ceza verilmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180524-16.pdf

Bir cevap yazın