Vekaletname Bilgileri

Vekaletname çıkartabilmek için en yakınınızda bulunan Noter’e giderek, “Avukata vekaletname vereceğinizi” belirtmeniz halinde, Noter tarafından gerekli belge hazırlanacaktır.

Buraya tıklayarak Size en yakın Noter’i bulabilirsiniz.

Vekaletnamede gerekli Avukat bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bazı vekaletnameler için ise özel şekil şartları bulunmaktadır. Şöyle ki:

  • Açılmış veya yeni açılacak bir boşanma davası ile ilgili çıkartılacak vekaletnamelerde, Noter’e (yurt dışındaysanız konsolosluk ya da ilgili merciye) mutlaka boşanma için vekaletname çıkartılacağını bildirin. Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf ve kimlik belgenizin yanınızda bulunması gereklidir. Yurt dışından gönderilecek boşanma vekaletnamelerinde de fotoğraf bulunması zorunluluğu vardır.

  • Yurt dışında yaşayan kişiler, bulundukları ülkedeki Konsolosluk kanalıyla vekaletname çıkartabilirler. Konsolosluk yerine bulundukları ülkenin yetkili makamlarından (Noter vb) vekaletname çıkartmak istedikleri takdirde, ilgili vekaletname için Apostil şerhi almaları ve hem vekaletnamenin hem de Apostil şerhinin Türkçe tercümesini yaptırmaları gerekmektedir.

  • Tanıma ve tenfiz davaları için vekaletname çıkartılacak ise, vekaletnamenin tanıma ve tenfiz için olduğunun, vekaletnamenin hazırlanacağı makama bildirilmesi şarttır.

  • Şirketler adına vekaletname çıkartılması halinde, şirket yetkilisinin imza sirküsünün ve yetki belgesinin de yanında bulunması gereklidir. Ayrıca eğer istenirse aynı vekaletnamede hem şirket adına vekaleten, hem de yetkili adına asaleten vekaletname verilebilir. Bu şekilde iki ayrı vekaletname çıkartılmasına gerek kalmayacaktır.